hello.gif (8776 bytes)義大利的文藝復興hello.gif (8776 bytes)
歡迎蒞臨『義大利的文藝復興』,悠遊小小天地,期盼引領您進入藝術的殿堂!

 

[ 什麼叫做文藝復興 ] [ 文藝復興的三個中心 ] [ 文藝復興的畫家 ] [ 文藝復興三巨匠 ] [ 文藝復興的特色 ] [ 其他時期藝術 ] [ 學習單 ]

文藝復興的特色

文藝復興的風格

文藝復興的特質

文藝復興的運動 文藝復興的雕刻

wpe26699.gif (200203 bytes)

wpe10957.gif (147494 bytes)

back_t.gif (7582 bytes)home.gif (4291 bytes)next_t.gif (7410 bytes)